(Russian) Виды экспертиз

ПСИХОЛОГІЧНІ ЕКСПЕРТИЗИ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ:

– Експертиза у справах зі спорів про право на виховання дітей

– Експертиза для встановлення наявності моральної шкоди

– Експертиза у справах, що виникають із зобов’язальних правовідносин

– Експертиза у справах про визнання недійсними угод з пороками волі

– Посмертна судово-психологічна експертиза

ПСИХОЛОГІЧНІ ЕКСПЕРТИЗИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ:

– Експертиза індивідуально-психологічних особливостей обвинуваченого (підозрюваного)

– Експертиза афекту

– Експертиза неповнолітнього обвинуваченого (підсудного)

– Експертиза у справах про зґвалтування

– Експертиза свідків чи потерпілого щодо їх здатності вірно сприймати обставини, важливі у справі, та достовірно свідчити.

– Експертиза групових злочинів

ІНШІ ВИДИ ЕКСПЕРТИЗ ТА ДОСЛІДЖЕНЬ